joomla
site stats

Belangenvereniging Kralingseveer

Belangenvereniging Kralingseveer

De Belangenvereniging Kralingseveer behartigt de belangen van de woningeigenaren in Kralingseveer en richt zich voornamelijk op de wateroverlast en de verzakkingenproblematiek. De afgelopen jaren heeft er in opdracht van (destijds nog) de Deelgemeente Prins Alexander een aantal onderzoeken naar de problemen plaatsgevonden. Het laatste onderzoek dateert van 2010. Sindsdien heeft de BVKV zich verder verdiept in de problematiek. We hebben deskundigen gesproken en een onderzoek naar mogelijke oplossingen laten uitvoeren door studenten van de TU Delft. Documentatie hierover vindt u op de website.

De BVKV heeft de afgelopen jaren bij de gemeente aangedrongen op maatregelen om de wateroverlast terug te dringen. In 2015 heeft dit geleid tot het plaatsen van een 2e overstort. Hierdoor is de wateroverlast bij hevige regenval sterk verminderd. Uiteraard stelt de verzakkingenproblematiek ons voor de vraag wat het toekomstbeeld is voor Kralingseveer. Deze vraag is tijdens de overgang van deelgemeenten naar gebiedscommissies uitvoerig met de betrokken ambtenaren besproken. Dit heeft geresulteerd in een vast agendapunt bij de Raad. 

Uit vele gesprekken met bewoners komt naar voren dat iedereen hier met veel plezier woont en Kralingseveer graag zou behouden. Het klimaat is sociaal, vriendelijk en we voelen ons veilig. Een prima omgeving om kinderen op te laten groeien of om op de oude dag nog te wonen. De BVKV heeft als doel om in samenwerking met bewoners, gebiedscommissie en andere betrokken partijen een goed en haalbaar toekomstplan voor Kralingseveer te realiseren. Op andere pagina's van de site wordt u op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website. Door u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief wordt u lid van de Belangenvereniging. Er wordt momenteel geen contributie geheven. Jaarlijks wordt de hoogte van deze contributie op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.
EVS Webdesign